O nas Oferta Realizacje Referencje Kontakt

 

Nasza oferta...

            Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej branży instalacji sanitarnych od koncepcji przez projekt budowlany, przetargowy, wykonawczy dla budynków
jedno- i wielorodzinnych, biurowych, hotelowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Zakres prac obejmuje również kosztorysy inwestorskie, ofertowe oraz przedmiary robót dla sporządzanej dokumentacji.

Projektujemy:

- instalacje wody
- wodociągowe instalacje przeciwpożarowe;
- instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- instalacje gazowe
- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- instalacje chłodnicze
- instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
- węzły ciepłownicze
- kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe
- instalacje pomp ciepła
- instalacje solarne
- instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacja
- sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne
- sieci i przyłącza ciepłownicze
- przyłącza gazowe

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.